Tuesday, May 23, 2017

Έφηβοι και πρότυπα

Ο νέος έχει την τάση να ακολουθεί πρότυπα, κάτι απόλυτα φυσιολογικό διότι, μη έχοντας διαμορφώσει ακόμα τον προσωπικό του χαρακτήρα προσπαθεί να αγκιστρωθεί σε κάποια πρόσωπα αποσκοπώντας στην απόκτηση ταυτότητας και στην κοινωνοικοποίησή του. Θέλει να καλύψει τα κενά που του δημιουργούνται από την απεξάρτησή του απο τα γονικά πρότυπα και ψάχνει να βρει τις συντεταγμένες του στον κοινωνικό χώρο.
 Πρότυπο για έναν νέο μπορεί να αποτελέσουν οι γονείς του, οι οποίοι οφείλουν με την στάση και την συμπεριφορά τους να γίνονται υποδείγματα μίμησης για τα νεαρά μέλη της οικογένειας. Το σχολείο είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας επιρροής των εφήβων, αφού οι εκπσιδευτικοί, τα σχολικά εγχειρίδια και οι σχολικοί σύμβουλοι θα κατευθύνουν το παιδί στην σοβαρή απόφαση τις κατεύθυνσης των σπουδών του και θα το καλλιεργήσουν πνευματικά. Τα μέσα ενημέρωσης, μέσα από την προβολή ειδώλων του καλλιτεχνικού και του αθλητικού χώρου, πολιτικών και πνευματικών προσώπων, ευθύνονται και αυτά για τις αντιλήψεις και τις ιδέες που θα αποκτήσει ο νέος.
 Κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στο γεγονός ότι θετικό πρότυπο για τον νέο μπορεί να αποτελέσει ένας επιστήμονας που διακρίνεται για την παιδεία του, την ηθικοπνευματική του καλλιέργεια και την συμβολή του στην αναβάθμιση της ανθρωπότητας. Επιπρόσθετα, ένας πολιτικός με ήθος και πραγματικό ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο που έχει την αίσθηση της υπευθυνότητας και αγωνίζεται για τις ιδέες τις ελευθερίας και της δημοκρατίας καθορίζει ένα ορθό πρότυπο. Γενικότερα κάθε πνευματώδης, αλτρουιστής, ανιδιοτελής, κοινωνικός και συνεργάσιμος άνθρωπος δημιουργεί ένα υγιές για τον έφηβο πρότυπο. Θα συμφωνήσετε μαζί μου πως τέτοια πρότυπα μεταδίδουν ιδανικά, οράματα και υψηλούς στόχους. Διευρύνουν το πνεύμα, οξύνουν τον προβληματισμό και απελευθερώνουν από κάθε είδους προκατάληψεις, ιδεολογήματα και δογματισμούς. Επίσης, συμβάλλουν καθοριστικά στην ορθή επιλογή επαγγέλματος και ενισχύουν την εθνική συνείδηση καλλιεργώντας τη φιλοπατρία και διαφυλάσσοντας την εθνική ταυτότητα. Τέλος, προάγουν τον κοσμοπολιτισμό και την ειρηνική συνύπαρξη και συμβίωση των λαών.
 Είναι αναγκαίο να φωτίσουμε και την αντίθετη πλευρά του θέματος ώστε να καταστεί σαφές πως κάποιοι άνθρωποι είναι δυσμενή πρότυπα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ωφελήσουν τους νέους ωθώντας τους σε σωστές επιλογές. Τέτοιοι άνθρωποι προέρχονται συνήθως από τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού οι οποίοι θεοποιούν την χλιδάτη ζωή και την καλοπέραση, υπερπροβάλλοντας τις υψηλές απολαβές τους και τη καθημερινή δόξα που δέχονται. Γενικότερα είναι εκείνοι οι οποίοι είναι οικονομικά επιτυχημένοι και υπερτονίζονται από την διαφήμιση. Όμως και ένας επιστήμονας ο οποίος αδιαφορεί για τις ανθρωπιστικές αξίες και υπηρετεί δόγματα όπως «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» είναι ένα απαράδεκτο και σαφώς αρνητικό πρότυπο για τον νέο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ένας απαίδευτος, προκατειλημμένος, φανατικός, ανήθικος, ατομιστής, φασιστής, υπερκαταναλωτικός, εθνικιστής άνθρωπος ασκεί επιζήμια επιρροή στον έφηβο. Ένας από τους βασικούς λόγους που τα πρότυπα αυτά επιδρούν αρνητικά στο παιδί είναι διότι οξύνουν την καταναλωτική τους τάση και εμποδίζουν την οικονομική ανέλιξη και την πρόοδο της κοινωνίας, καθώς παρακινούν σε μίμηση και όχι σε δημιουργική πρωτοβουλία. Επιπλέον στερούν την πολιτική ελευθερία του ατόμου, το χειραγωγούν και το αποπροσανατολίζουν πολλές φορές ακόμα και στην λάθος επιλογή επαγγέλματος. Το οδηγούν στον φανατισμό και την προκατάληψη βάζοντας του παρωπίδες κάνοντας τα κλειστόμυαλα και όχι φιλελεύθερα όπως θα έπρεπε να κάνει κάθε υγιές πρότυπο.
Επομένως, τα πρότυπα είναι κίνητρο δράσης και προόδου που παρέχουν την δυνατότητα στα άτομα να τα μιμούνται και να τα ακολουθούν, κάνοντας κάτι αξιόλογο στην ζωή τους. Η ύπαρξη προτύπων βλάπτει όμως, όταν η μίμηση είναι δουλική και περιορίζεται ο προσωπικός τρόπος έκφρασης, η ελευθερία στις επιλογές, η πρωτοβουλία και η αντενέργεια από τα άτομα που ακολουθούν ή θαυμάζουν κάποιο πρότυπο.

No comments:

Post a Comment